Skip to main content

Raymii.org Raymii.org Logo

Quis custodiet ipsos custodes?
Home | About | All pages | Cluster Status | RSS Feed

Bash ja/nee keuze

Published: 03-02-2008 | Author: Remy van Elst | Text only version of this article


❗ This post is over sixteen years old. It may no longer be up to date. Opinions may have changed.

Als je een shell script schrijft, en je wilt een ja/nee keuze toevoegen, dan kan je de onderstaande code gebruiken:

while true
do
echo -n "Bevestig uw keuze a.u.b. met ja of nee. (j voor ja en n voor nee): "
echo ' '
read CONFIRM
case $CONFIRM in
y|Y|YES|yes|Yes|ja|j|Ja|JA|jA) break ;;
n|N|no|NO|No|Nee|NEE|nEE|NeE)
echo We stoppen ermee, want je zei $CONFIRM
exit
;;
*) echo Voer a.u.b alleen j of n in.
esac
done
echo Je voerde $CONFIRM in, we gaan door.
Tags: bash , choice , dutch , snippets , yes-no